Filtre
All 17
A 0
B 3
C 0
D 0
E 1
F 0
G 0
H 1
I 2
J 0
K 4
L 3
M 0
N 0
O 0
P 0
Q 0
R 0
S 2
T 1
U 0
V 0
W 0
X 0
Y 0
Z 0

Bærekraftig landbruk

praksiser som er økonomisk og miljømessig fordelaktige og gir videre fordeler for samfunnet, samtidig som det ikke begrenser fremtidige generasjoners potensial til å møte sine egne matproduksjonsbehov

Bakrommet og førstelinja

i landbruksrådgivingstjenester er ‘førstelinja’ stedet som profesjonelle relasjoner mellom bønder og rådgivere spilles ut. ‘Bakrommet’ er stedet hvor dokumentasjon og kunnskap bygges opp og oppdateres (f.eks. opplæring av og nettverksbygging blant rådgivere, samt forskning og utvikling).

Bonde

en jordbruker som produserer varer. Begrepet inkluderer hele spennet av gårdsstørrelser og -typer, så vel som familiemedlemmer, gårdsbestyrere og ansatte.

Europakommisjonens komité for landbruksforskning (the European Commission’s Standing Committee on Agricultural Research, SCAR)

en komité av eksperter som rådgir Europakommisjonen og medlemsland i Den europeiske union om strategisk planlegging og koordinering av landbruksforskning og utvikling av forskningskapasitet.

Horisont 2020 (H2020)

Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram for perioden 2014-2020.

Innovasjon

å ta i bruk et nytt eller betydelig forbedret produkt (vare eller tjeneste) eller en ny eller betydelig forbedret prosess. Innovative handlinger er vitenskapelige, teknologiske, organisatoriske, finansielle eller kommersielle handlinger som bidrar til å skape, spre og bruke nyvinninger.

Innovasjonsområder

åtte spesifikke innovasjonstyper som er undersøkt i AgriLink-prosjektet.

Kunnskap

fakta, informasjon, forståelse og ferdigheter tilegnet gjennom erfaring, utdanning eller forskning.